ETISK HANDEL

SQUATBAR er medlem av Etisk handel Norge.

Etisk handel Norge er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø.

Medlemskap i Etisk handel Norge forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

Ved spørsmål om vårt arbeid for bærekraft og etisk handel, kontakt oss på e-post: schafer@norletic.no

 

 

 

Policy for Responsible Business Conduct >

Code of Conduct for Suppliers >

 

ONE TREE PLANTED

Squatbar er offisiell samarbeidspartner med One Tree Planted. Det forplikter oss til å bruke en prosentvis andel av omsetningen til å plante trær.