PROFESJONELLE

SQUATBAR EKSAMEN

Vi inviterer personlige trenere med en anerkjent utdannelse* og sertifisering,  til å få diplom som Squatbar instruktør.

Vennligst besvar spørsmålene i vår online eksamen for å bli Squatbar instruktør. Diplomet bekrefter at du har tilstrekkelig kunnskap til å veilede i bruken av våre produkter.

* Forutsetter utdannelse og sertifisering som personlig trener fra godkjent utdanning.