ETYCZNY HANDEL

SQUATBAR jest członkiem Etycznego Handlu Norwegii.

Etyczny handel Norwegia jest opartym na członkach centrum zasobów i kompetencji dla etycznego handlu, w którego skład ubiegają się przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego. Celem jest współpraca na rzecz handlu, która promuje prawa człowieka, prawa pracownicze, rozwój i środowisko.

Członkostwo w Etycznym Handlu Norwegia zobowiązuje się do konkretnych i ukierunkowanych prac nad poprawą w czasie.

Zapytany o naszą pracę na rzecz zrównoważonego rozwoju i etycznego handlu, skontaktuj się z nami przez e-mail: [email protected]

 

 

 

Polityka odpowiedzialnego postępowania biznesowego >

Kodeks postępowania dostawców >

STANY ZJEDNOCZONE