WARUNKI DLA SQUATBAR .NIE

Warunki sprzedaży zostały przygotowane przez Urząd Ochrony Konsumentów i nadzorował te warunki. Należy to zatem interpretować jako warunki uzupełniające.

Prywatność znajduje się w sekcji 10.

SQUATBAR jest znakiem towarowym firmy Norletic AS.

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez NORLETIC AS. Na całej stronie internetowej terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do NORLETIC AS.

NORLETIC AS oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie internetowej dla Użytkownika, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i powiadomienia określone w niniejszym dokumencie. Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując od nas coś, angażujesz się w naszą "Usługę" i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków ("Warunki użytkowania", "Warunki użytkowania"), w tym DODATKOWYCH WARUNKÓW I ZASAD, O KTÓRYCH MOWA TUTAJ I / LUB dostępnych przez hiperłącze. Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich użytkowników Witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współautorami treści.                             

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed wejściem na naszą stronę internetową lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części Witryny lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na wszystkie warunki niniejszej Umowy, może nie być w stanie uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki korzystania z usługi zostaną uznane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków użytkowania.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu podlegają również Warunkom użytkowania. Najnowszą wersję Warunków użytkowania można wyświetlić w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków użytkowania poprzez zamieszczenie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu zmian oznacza akceptację tych zmian. Nasz sklep gości Woocommerce. Zapewniają nam platformę e-commerce online, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.

SEKCJA 1 – WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczysz, że masz co najmniej wiek prawny lub że wyraził zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby niepełnoletnie. Użytkownik nie może wykorzystywać naszych Produktów do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, ani nie może naruszać prawa swojej jurysdykcji (w tym między innymi prawa autorskiego). Nie należy przenosić żadnych robaków, wirusów ani żadnego destrukcyjnego kodu. Naruszenie lub naruszenie Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.

SEKCJA 2 – WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi z dowolnego powodu z jakiegokolwiek powodu. Użytkownik przyjmuje do zrozumienia, że jego zawartość (nie informacje o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany i obejmują (a) transfery za pośrednictwem różnych sieci; oraz b) zmiany w celu spełnienia i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących podłączania sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas transferu sieciowego. Użytkownik zobowiązuje się nie powielać, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na Stronie internetowej, za pośrednictwem której Usługa jest świadczona bez wyraźnej pisemnej zgody nas. Nagłówki użyte w niniejszej Umowie są zawarte wyłącznie dla wygody użytkownika i nie będą ograniczać ani w inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.

SEKCJA 3 – DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I WCZESNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie internetowej są przeznaczone wyłącznie do celów ogólnych i nie mogą być wiarygodne ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej sprawiedliwymi źródłami informacji. Uzależnienie od materiału na tej stronie jest na własne ryzyko.

Ta strona internetowa może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne niekoniecznie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej strony internetowej w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania informacji na naszej stronie internetowej. Zgadzasz się, że twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie internetowej.

SEKCJA 4 – ZMIANY W USŁUGACH I CENACH

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub zawartości) bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

SEKCJA 5 – PRODUKTY LUB USŁUGI

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą polityką zwrotów. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby pokazać jak najdokładniej, jak to możliwe kolory i obrazy na naszych produktach wyświetlanych w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że ekran komputera będzie dokładny. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług do jakiejkolwiek osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa indywidualnie dla każdego przypadku. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub cen mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia, według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania jakiegokolwiek produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dla jakiegokolwiek produktu lub usługi na tej stronie jest nieważna, jeśli jest to zabronione. Nie gwarantujemy, że jakość produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub zebranych przez Ciebie spełnia Twoje oczekiwania lub że wszelkie błędy w Usłudze są korygowane.

SEKCJA 6 – DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy składania u nas zamówienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub na tym samym koncie klienta, tę samą kartę kredytową i/lub zamówienia, które używają tego samego adresu rozliczeniowego i/lub dostawy. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię o tym, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie złożenia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszym własnym osądzie wydają się być składane przez sprzedawców detalicznych, sprzedawców lub dystrybutorów. Użytkownik wyraża zgodę na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i kontach dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Użytkownik wyraża zgodę na aktualizację konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numeru karty kredytowej oraz dat ważności, abyśmy mogli dokończyć transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z zasadami zwrotów.

SEKCJA 7 – NARZĘDZIA ALTERNATYWNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi innych firm, nad którymi nie monitorujemy ani nie mamy kontroli ani wprowadzania danych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi "w stanie takim, w jakim jest" i "w miarę dostępności" bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w wyniku lub związane z korzystaniem przez Użytkownika z opcjonalnych narzędzi innych firm. Jakiekolwiek użycie jakichkolwiek narzędzi oferowanych za pośrednictwem Witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik musi upewnić się, że jest zaznajomiony z warunkami narzędzi dostarczonych przez odpowiednich dostawców zewnętrznych i akceptuje je. Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem witryny (w tym wydawanie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom użytkowania.

SEKCJA 8 – LINKI DO TRZECIEJ PRĘDKOŚCI

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich. Linki osób trzecich na tej stronie mogą skierować Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności, a my nie gwarantujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowakiem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku z witrynami zewnętrznymi. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub użytkowakiem towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji dokonanych w związku ze stronami internetowymi osób trzecich. Przed dokonaniem transakcji zapoznaj się z zasadami i praktykami innych firm i upewnij się, że je rozumiesz. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów osób trzecich należy kierować do osób trzecich.

SEKCJA 9 - UŻYTKOWNIK

komentarze, wycofanie i inne zgłoszenia Jeśli na nasze żądanie przesyłasz określone zgłoszenia (takie jak listy konkursowe) lub bez naszej prośby wysyłasz kreatywne pomysły, sugestie, sugestie, plany lub inne materiały, zarówno online, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty elektronicznej, jak i w inny sposób (łącznie "Komentarze"), zgadzasz się, że w dowolnym momencie, bez ograniczeń, możemy edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać dowolny nośnik wszelkich komentarzy wysyłanych do nas. Jesteśmy i nie jesteśmy zobowiązani (1) do prowadzenia jakichkolwiek komentarzy zaufania; 2) wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) w celu udzielenia odpowiedzi na komentarze. Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które określamy według własnego uznania, które są niezgodne z prawem, naruszające, grożące, zniesławiające, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób naruszające lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki użytkowania. Zgadzasz się, że twoje komentarze nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub własności. Ponadto użytkownik zgadza się, że jego komentarze nie będą zawierać materiałów oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, brutalnych lub obscenicznych ani zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej witryny. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty, ani w inny sposób wprowadzać nas lub osób trzecich w błąd co do pochodzenia komentarzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie komentarze, które robisz i ich dokładność. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze publikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.

SEKCJA 10 – DANE OSOBOWE Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem Sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.

 

SEKCJA 11 – BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I ZWOLNIENIE

Czasami na naszej stronie internetowej lub w Usłudze mogą znajdować się informacje, które zawierają błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, kosztów dostawy produktu, czasu tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, nieścisłości lub wad oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli informacje w Serwisie lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, modyfikowania lub wyjaśniania informacji w Serwisie lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, chyba że jest to wymagane przez prawo. Nie należy przyjmować określonej daty aktualizacji lub aktualizacji używanej w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej w celu wskazania, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmienione lub zaktualizowane.

SEKCJA 12 – ZABRANIA UŻYTKU

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach użytkowania, zabrania się korzystania z Witryny lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; b) nakłaniania innych do wykonywania lub podejmowania nielegalnych działań; c) naruszania międzynarodowych, federalnych, wojewódzkich lub stanowych przepisów, przepisów, przepisów ustawowych lub lokalnych; (d) naruszania lub naruszania naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; e) nękania, znęcania się, znieważania, krzywdzenia, zniesławiania, oszczerstw, infekować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub jakiegokolwiek innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może być używany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, innych stronach internetowych lub w Internecie; h) gromadzenia lub śledzenia danych osobowych innych osób; (i) do spamu, phish, pharm, pretekstu, pająka, indeksowania lub drapania; j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

SEKCJA 13 – ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów. Nie gwarantujemy, że wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Serwisu będą dokładne lub wiarygodne. Użytkownik zgadza się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Użytkownik wyraźnie zgadza się, że korzystanie z Usługi lub niemożność korzystania z Niej odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane za pośrednictwem Usługi są dostarczane (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) "w stanie takim, w jakim jest" i "w miarę dostępności" do użytku, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw. Squatbar Ltd, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, straty, roszczenia lub bezpośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone zyski, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, czy to na podstawie umowy, w tym zaniedbania , odpowiedzialności na zasadzie surowej lub w inny sposób, w wyniku korzystania z usług lub produktów uzyskanych za pomocą Usługi, lub za jakiekolwiek inne roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usługi lub Produktu, w tym między innymi błędy lub wady Treści lub utratę lub uszkodzenie jakiegokolwiek rodzaju wynikającego z korzystania z Usługi lub jakichkolwiek zamieszczonych treści (lub produktu) , przekazywane lub w inny sposób udostępniane za pośrednictwem Serwisu, nawet jeśli są powiadamiane o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

SEKCJA 14 – USZKODZENIE

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić przed sportem AS i naszymi rodzicami, spółkami zależnymi, podmiotami stowarzyszonymi, partnerami, urzędnikami, dyrektorami, agentami, wykonawcami, licencjodawcami, usługodawcami, podwykonawcami, dostawcami, stażystami i pracownikami, nieszkodliwymi z wszelkich roszczeń lub roszczeń, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, dokonywanych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają z odniesieniem, lub naruszenia przez użytkownika prawa lub praw osób trzecich.

SEKCJA 15 – ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niekomulsyjna zostanie uznana za odciętą od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie postanowienie nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność innych pozostałych postanowień.

SEKCJA 16 – ROZWIĄZANIE UMOWY

Zobowiązania i obowiązki stron poniesione przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy do wszystkich celów. Niniejsze Warunki świadczenia usług wchodzą w życie, chyba że użytkownik lub my wygasną i do czasu ich rozwiązania. Użytkownik może wypowiedzieć niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chce już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaje korzystać z naszej strony internetowej. Jeśli, według własnego uznania, użytkownik nie zastosuje się lub podejrzewa, że nie przestrzegał warunków niniejszych Warunków użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia i ponosisz odpowiedzialność za wszystkie kwoty należne do dnia rozwiązania umowy; i/lub może w konsekwencji odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

SEKCJA 17 – CAŁA UMOWA

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Niniejsze Warunki korzystania z usługi oraz wszelkie zasady lub zasady działania zamieszczone przez nas na tej stronie internetowej lub w związku z Usługą stanowią całość porozumienia i porozumienia między Użytkownikiem a nami oraz regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszystkie wcześniejsze lub współczesne, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym, ale nie ograniczając się do wcześniejszych wersji Warunków użytkowania). Wszelkie wątpliwości co do interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane przeciwko stronie sprostującej.

SEKCJA 18 – PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, w których świadczymy usługi, podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Norwegii.

SEKCJA 19 – ZMIANY WARUNKÓW KORZYSTANIA Z USŁUGI

Najnowszą wersję Warunków użytkowania można zapoznać na tej stronie w dowolnym momencie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej Strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 20 – INFORMACJE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące warunków użytkowania należy przesyłać do nas w dniu [email protected]

STANY ZJEDNOCZONE